X

Browsing Category "Nieuws"

Ondernemen in Drenthe?… subsidie voor vestigen of investeren

Ga jij je bedrijf vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen óf ben jij hier al gevestigd en ga je investeren in gebouwen en/of duurzame bedrijfsuitrusting? Lever jij hiermee een bijdrage aan de werkgelegenheid, economische structuur, verduurzaming en innovatie? Met de Bedrijvenregeling Dutch TechZone kun je subsidie aanvragen voor de investering in gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Meer info? Of hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met merel@empowermi.com

Beste relatie van EmpowerMi

Beste relatie van EmpowerMi,

Het coronavirus raakt ons allemaal. De overheid roept op om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Daar waar mogelijk zetten wij onze dienstverlening voort. Wij werken vanuit huis en zullen de afstemming met onze relaties beperken tot telefonisch overleg en/of videoconference. Wij zijn bereikbaar op:

Elzo:                      06-48202988

Merel:                  06-15828987

Petra:                    06-43916000

Daan:                    06-34100220

Hendrik:              06-36426340

Lars:                      06-54257738

Verder willen wij iedereen veel sterkte toewensen in deze rare periode en met name onze klanten en relaties in de zorgsector een extra hart onder de riem steken.

 

Team EmpowerMi

 

Vacature

Onderzoekers en startups opgelet

 

Are you ready for take-off in 2020?

Wij hebben hier al diverse prachtige start-ups succesvol bij geholpen. Bij 75% van alle toegekende “Groningse” Take-off aanvragen in 2019 is EmpowerMi betrokken geweest!

Het take-off programma verstrekt subsidie voor een haalbaarheidsstudie van je innovatieve onderzoeksresultaat.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000. De volgende ronde is weer open vanaf vandaag (6 januari).

Ben je onderzoeker bij de Universiteit(RUG) of onderzoeksinstituut en toe aan een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van jouw innovatie? Neem contact met ons op. Wij helpen je hier graag mee verder.

daan@empowermi.com, tel: 06-34100220

 

Er hangt iets moois in de lucht…

 

Kijk op www.albatrozz.eu

EmpowerMi zet de bloemetjes buiten voor de feestdagen

Wij werken graag mee aan initiatieven die de wereld een beetje gezonder en duurzamer maken! In deze tijden van stikstofproblematiek willen wij graag ons steentje bijdragen. Daarom hebben wij  luchtzuiverende planten uitgedeeld. De “Clusia Princess”, ook wel Champ genoemd, doet zijn naam eer aan en is dé kampioen van de luchtzuiverende planten.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, duurzaam en fris 2020!

Are you ready for take-off ?

De nieuwe ronde van NWO Take-off is open vanaf maandag 6 januari 2020.

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, TO2-instituten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het is een wetenschapsbreed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  • haalbaarheidsstudies (fase 1); en
  • vroegefasetrajecten (fase 2).

Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies
Het Take-off WO-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies aan onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000.

Take-off fase 2 – vroegefasefinanciering
Het Take-off-programma, onderdeel vroegefasefinanciering, verstrekt subsidies aan oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezitten van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De subsidie heeft de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties.

Voor meer informatie neem contact op met Daan van Oldeniel, daan@empowermi.com, tel: 0634100220

Gezocht testwindmolen

Gezocht: windmolen om innovatie te testen

Albatrozz is een start-up bedrijf uit de Rijksuniversiteit Groningen. Het bedrijf en de RUG werken aan een nieuwe methode waarmee de windopbrengst bij lage windsnelheden sterk verbeterd kan worden.

De initiatiefnemers van Albatrozz zijn op zoek naar een locatie om een prototype in de praktijk te testen gedurende een periode van 12 maanden. Concreet zoekt men naar een opgestelde windmolen die op de nominatie staat op te worden vervangen, danwel een opstelling die op korte termijn uit de MEP/SDE-subsidie zal lopen. Voorkeur gaat uit naar een molen met de capaciteit tussen 0,25 – 4 MW.

Ondernemers die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan kunnen contact opnemen met: Elzo de Lange (elzo@albatrozz.eu)

test

test

Take-off bijdrage voor twee projecten RUG

In de najaarsronde zijn voor 2 vindingen vanuit de Rijksuniversiteit Groningen aanvragen voor subsidie van een haalbaarheidsstudie gehonoreerd:

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Project Mapling

Afgelopen 5 jaar heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zelfstandig en in samenwerking met verschillende professoren van de RUG gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij verschillende IT-oplossingen ontwikkeld voor complexe geografische informatie vraagstukken. De kennis die hierbij is ontstaan, heeft geleid heeft tot een denk-frame waarbij een slimme mapping methode met een specifieke broncode is ontstaan. Op deze broncode rust IE dat ligt bij de RUG. Mapling B.V. i.o. heeft het voornemen om dit denk-frame samen met de broncode om te zetten naar een gamechanging techniek voor indoor wayfinding. Maar voordat besloten wordt om een onderneming te starten, zijn er nog tal van vragen op het vlak van m.n. markt, serviceconcept, verdienmodel en commercie. Dit haalbaarheid project heeft tot doel om de antwoorden te vinden, waarmee een doortimmert businessplan voor Mapling BV i.o. gemaakt kan worden.

Project Albatros

Onderzoek aan de vleugelbewegingen van Albatrossen en Stormvogels tijdens het landen en opstijgen heeft laten zien dat juist bij (relatieve) lage luchtsnelheden oscillaties van de vleugels rond hun lengte-as significante verhogingen van de aerodynamische lift-kracht tot gevolg heeft. Recente windtunneltests met een kleine windturbine voorzien van oscillerende bladen heeft laten zien dat juist bij lage windsnelheden het geleverde gemeten vermogen significant hoger is dan zonder oscillaties, bij gebruik van dezelfde bladen. Dit principe van Lift-Enhancing Periodic Stall (LEPS) is vastgelegd in patent nr. WO2017105244A1. Voor de windenergiesector zou de vertaling van deze vinding in een werkende techniek van groot belang kunnen zijn. Dit haalbaarheidsonderzoeksproject is erop gericht om de toepassingsmogelijkheden van deze vinding door commerciële partijen uit de windindustrie te onderzoeken, en of het haalbaar is om een onderneming te formeren.