X

Nieuws

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2018) geopend

De regeling Regionale Investeringssteun Groningen 2018 (RIG2018) is geopend voor indiening.

Het doel van de regeling is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen en grote ondernemingen.

Voor het mkb in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering en/of tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

  • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • fundamentele wijzigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • uitbreidingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.

Voor grote ondernemingen in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

  • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
  • fundamentele wijzigingsprojecten dan wel uitbreidingsprojecten gericht op vergroening van productieproces(sen) waarvan de subsidiabele kosten onder artikel 13 en 14 van de AGVV € 1 miljoen of meer bedragen en die voldoen aan de bepalingen in artikel 36, 37 of 38 van de AGVV.

Voor het mkb en grote ondernemingen op de Zernike-campus, komen bovenstaande projecten in aanmerking wanneer de subsidiabele kosten € 500.000 of meer bedragen.

De maximale subsidie voor een project bedraagt € 7,5 miljoen.

Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 7 februari 2018 worden ingediend bij de provincie Groningen en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wij hebben ruime ervaring met het schrijven, coördineren en begeleiden van RIG aanvragen, dus hulp nodig? Neem contact met ons op