X

Nieuws

Negen verschillende subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten zijn vanaf 1 april open. Deze subsidies van de Topsector Energie stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar €125 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. De projecten moeten zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie en versterken de Nederlandse economie. Het gaat om de volgende regelingen:

  • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie
  • Demonstratie Energie Innovatie (DEI)
  • Energie en Industrie Early Adopter Projecten (EAP’s)
  • Energie en Industrie Joint Industry Projects (JIP’s)
  • Hernieuwbare Energie
  • LNG
  • Upstream Gas
  • Urban Energy
  • Wind op zee R&D

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.