X

Nieuws

Tijd voor een mooi consortium rond de Noordzee

INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het is gericht op deelname van partijen uit de kustregio’s van 7 landen rond de Noordzee.

In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe. Landen die bij INTERREG North Sea Region horen:
INTERREG ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema’s:

Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
– Kennisuitwisseling stimuleren tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
– Mogelijkheden van regio’s verbeteren om innovatie te ondersteunen en te stimuleren in het kader van de zogenoemde ‘slimme specialisatiestrategieën’.
– Overheden ondersteunen bij innovatiegericht inkopen en verbetering van publieke dienstverlening.
Efficiënte omgang met hulpbronnen
– Nieuwe producten, diensten en processen ontwikkelen en/of invoeren om de economie van de Noordzeeregio te vergroenen.
Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
– Testen van nieuwe en/of verbeteren van bestaande methoden die de Noordzeeregio klimaatbestendiger maken.
– Nieuwe methoden ontwikkelen en/of implementeren om ecosystemen in de Noordzeeregio te beschermen en te behouden.
Duurzaam vervoer
– Nieuwe transport- en logistieke oplossingen testen, zodat grote vrachtvolumes niet meer via langeafstandstransport over de weg hoeven.
– Duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer stimuleren en toepassen.
Budget
Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NSR 2014-2020 is € 167 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op.