X

Nieuws

De MIT regeling voor het doen van een haalbaarheidsproject gaat binnenkort open.

Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2018 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling. Het subsidiepercentage is 40%.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Hulp nodig bij uw MIT aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op