X

Kwartiermaker Platform Mentale Gezondheid

Over het project

Platform Mentale Gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van healthy ageing en staat ook hoog op de agenda bij diverse organisaties. Met het initiatief van ‘mentale gezondheid op de werkvloer’ is samenwerking gestart tussen grote werkgevers, MKB-bedrijven en onderzoekers in Noord-Nederland.

Door de krachten te bundelen kunnen de MKB-bedrijven verschillende interventies in de grote organisaties uitrollen. Het onderzoeksteam, onder leiding van lector Duurzaam HRM, dr. Klaske Veth van de Hanzehogeschool, zal de impact van de interventies op verschillende niveaus monitoren.

Met het platform Mentale Gezondheid willen we innovatieve interventies inzetten binnen grote bedrijven, en deze monitoren om te kunnen bepalen in welke mate en op welke manier deze bijdragen aan mentale gezondheid van medewerkers. Hierbij staan dus verschillende soorten interventies centraal. Er is namelijk niet één oplossing om bijvoorbeeld werkstress tegen te gaan. Dat verschilt per doelgroep, en zelfs per persoon.

Regio Noord-Nederland focust zich op het thema healthy ageing en wil van Noord-Nederland een man made blue zone maken.

Aan het platform werken mee: Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, HanzeHogeschool, Alfa College, UMCG en Menzis. EmpowerMi brengt als kwartiermaker alle partijen bij elkaar en zorgt dat dit project in goede banen wordt geleid.