X

ELENA subsidie voor verwarming door aardwarmte

Over het project

Duurzame verwarming van 12.000 huishoudens door middel van (duurzame) aardwarmte is weer een stap dichterbij gekomen.

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen ontwikkelen binnen Warmtestad het project Warmtenet Noordwest, waarbij het plan is om een warmtebron in de diepere ondergrond te gaan benutten voor de verwarming van sociale woningbouw in de stad Groningen. Een project met een investeringsomvang van meer dan € 50 miljoen en een voorbeeld voor Nederland en Europa.

Samen met de specialisten van Ekwadraat hebben wij de voorbereidingsfase verder concreet gemaakt en daarbij de steun verworven vanuit de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) uit het ELENA programma van € 2.000.000. Ook het aantrekken van private en bancaire financiering alsmede het verbeteren van het financiële model voeren wij uit.

Bekijk de film

Project informatie

Klant :

WarmteStad