X

Nieuws

Er zijn weer diverse mooie regelingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van innovatieve ambities

 TENDER VALORISATIE 2016

De Tender Valorisatie 2016 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Deze innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Aanvragen kan van 4 februari tot 2 mei 2016

CALL PROEFTUINEN 2016

De Call Proeftuinen 2016 faciliteert innovatieclusters met het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Mkb-bedrijven kunnen binnen deze proeftuinen sneller hun innovatieve projecten ontwikkelen en testen en daarmee sneller naar de markt brengen. De call richt zich op innovatieclusters (kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of grootbedrijven) die als rechtspersoon opereren.

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016

CALL KENNISONTWIKKELING 2016

De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen.De call richt zich met name op samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016

VIA (versneller innovatieve ambities)

De VIA stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en klein bedrijf in Noord-Nederland en levert een bijdrage aan CO2-reductie.

Voor wie?
Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit gericht op de ontwikkeling en het onderzoeken van de volgende onderdelen:

  • een nieuw product, dienst of procedé;
  • het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaand product, dienst of procédé.

Daarnaast moet jouw project een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:
– zekere, schone en efficiënte energie
– schone, veilige watervoorziening
– gezondheid, demografie en welzijn
– voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Aanvragen kan tot en met 30 april 2016

Hulp nodig bij uw subsidieaanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.