De Subsidieregeling Kennis en Innovatie (KEI) blijft ook in 2017 open.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2017, maar als het subsidieplafond al volledig is uitgeput voor het einde van de aanvraagperiode, wordt de regeling eerder gesloten. Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode bedraagt € 6 miljoen.

De regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen, die volgens het handelsregister een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitoefenen.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een grote onderneming of een kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie;
  • Plaatsen van personeel. Voor subsidie komt in aanmerking kennisontwikkeling middels het tijdelijk plaatsen van een medewerker van de aanvrager, met een relevant HBO- of WO-diploma of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij een andere organisatie in de Europese Unie inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie en komt ten goede aan de aanvrager;
  • Promovendus. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben of het tijdelijk in dienst hebben van een promovendus ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie bedraagt € 200.000 per onderneming.

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.