Nieuwe VIA 2021 opent binnenkort

 

Inmiddels hebben wij al een aantal bedrijven (start ups) geholpen bij het schrijven en indienen van een succesvolle VIA-aanvraag. Maar wat is de VIA voor een regeling?

De VIA  (Versneller Innovatieve Ambities) subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Ook is er dit jaar een aparte regeling voor het ontwikkelen van software. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Doel van de regeling

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Waarvoor kunt u VIA-subsidie aanvragen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Materialen voor een prototype;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

VIA-regeling: de belangrijkste voorwaarden en de hoogte van de subsidie

 • De subsidie bedraagt tussen de 35-50% van de subsidiabele kosten;
 • Loonkosten en eigen uren zijn voor maximaal de helft subsidiabel (wijziging!)
 • De subsidie is maximaal € 100.000,-
 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen;
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.