X

Nieuws

Take-off bijdrage voor twee projecten RUG

In de najaarsronde zijn voor 2 vindingen vanuit de Rijksuniversiteit Groningen aanvragen voor subsidie van een haalbaarheidsstudie gehonoreerd:

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Project Mapling

Afgelopen 5 jaar heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zelfstandig en in samenwerking met verschillende professoren van de RUG gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij verschillende IT-oplossingen ontwikkeld voor complexe geografische informatie vraagstukken. De kennis die hierbij is ontstaan, heeft geleid heeft tot een denk-frame waarbij een slimme mapping methode met een specifieke broncode is ontstaan. Op deze broncode rust IE dat ligt bij de RUG. Mapling B.V. i.o. heeft het voornemen om dit denk-frame samen met de broncode om te zetten naar een gamechanging techniek voor indoor wayfinding. Maar voordat besloten wordt om een onderneming te starten, zijn er nog tal van vragen op het vlak van m.n. markt, serviceconcept, verdienmodel en commercie. Dit haalbaarheid project heeft tot doel om de antwoorden te vinden, waarmee een doortimmert businessplan voor Mapling BV i.o. gemaakt kan worden.

Project Albatros

Onderzoek aan de vleugelbewegingen van Albatrossen en Stormvogels tijdens het landen en opstijgen heeft laten zien dat juist bij (relatieve) lage luchtsnelheden oscillaties van de vleugels rond hun lengte-as significante verhogingen van de aerodynamische lift-kracht tot gevolg heeft. Recente windtunneltests met een kleine windturbine voorzien van oscillerende bladen heeft laten zien dat juist bij lage windsnelheden het geleverde gemeten vermogen significant hoger is dan zonder oscillaties, bij gebruik van dezelfde bladen. Dit principe van Lift-Enhancing Periodic Stall (LEPS) is vastgelegd in patent nr. WO2017105244A1. Voor de windenergiesector zou de vertaling van deze vinding in een werkende techniek van groot belang kunnen zijn. Dit haalbaarheidsonderzoeksproject is erop gericht om de toepassingsmogelijkheden van deze vinding door commerciële partijen uit de windindustrie te onderzoeken, en of het haalbaar is om een onderneming te formeren.