X

Nieuws

Inmiddels hebben wij al een aantal bedrijven (start ups) geholpen bij het schrijven en indienen van een succesvolle VIA-aanvraag. Maar wat is de VIA voor een regeling?

De VIA  (Versneller Innovatieve Ambities) subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Doel van de regeling

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Doelgroep

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

  • zekere, schone en efficiënte energie
  • schone, veilige watervoorziening
  • gezondheid, demografie en welzijn
  • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Subsidiabele kosten

a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
b. materialen die onderdeel zijn van een prototype.

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.