X

Nieuws

De aanvraagperiode voor de VIA regeling is verlengd tot 30 juni 2016

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Doel van de regeling

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Doelgroep

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

  • zekere, schone en efficiënte energie
  • schone, veilige watervoorziening
  • gezondheid, demografie en welzijn
  • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Subsidiabele kosten

a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
b. materialen die onderdeel zijn van een prototype.

VIA versus MIT

De VIA is afgestemd op de MIT-regeling Noord-Nederland. De MIT-regeling Noord-Nederland had als doel innovatie bij het mkb te stimuleren door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Een vervolgproject van zo’n haalbaarheidsproject is mogelijk een project waarvoor subsidie middels de VIA kan worden verkregen.

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.